Leinwand-XXL

Fotoleinwand Preise bei Leinwand-XXL:

 • 100 x 100 cm Foto auf Leinwand für 116 € 100 x 100 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 100 x 20 cm Foto auf Leinwand für 48 € 100 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 100 x 24 cm Foto auf Leinwand für 50 € 100 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 100 x 30 cm Foto auf Leinwand für 55 € 100 x 30 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 100 x 40 cm Foto auf Leinwand für 64 € 100 x 40 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 100 x 50 cm Foto auf Leinwand für 73 € 100 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 100 x 60 cm Foto auf Leinwand für 82 € 100 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 100 x 70 cm Foto auf Leinwand für 90 € 100 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 100 x 80 cm Foto auf Leinwand für 99 € 100 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 100 x 90 cm Foto auf Leinwand für 108 € 100 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 120 x 20 cm Foto auf Leinwand für 62 € 120 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 120 x 24 cm Foto auf Leinwand für 68 € 120 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 120 x 30 cm Foto auf Leinwand für 71 € 120 x 30 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 120 x 40 cm Foto auf Leinwand für 77 € 120 x 40 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 120 x 50 cm Foto auf Leinwand für 83 € 120 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 120 x 60 cm Foto auf Leinwand für 100 € 120 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 120 x 70 cm Foto auf Leinwand für 107 € 120 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 120 x 80 cm Foto auf Leinwand für 112 € 120 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 120 x 90 cm Foto auf Leinwand für 123 € 120 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 130 x 50 cm Foto auf Leinwand für 141 € 130 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 130 x 60 cm Foto auf Leinwand für 163 € 130 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 130 x 65 cm Foto auf Leinwand für 173 € 130 x 65 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 130 x 70 cm Foto auf Leinwand für 185 € 130 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 130 x 80 cm Foto auf Leinwand für 231 € 130 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 130 x 90 cm Foto auf Leinwand für 251 € 130 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 130 x 95 cm Foto auf Leinwand für 262 € 130 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 140 x 50 cm Foto auf Leinwand für 152 € 140 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 140 x 60 cm Foto auf Leinwand für 173 € 140 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 140 x 70 cm Foto auf Leinwand für 222 € 140 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 140 x 80 cm Foto auf Leinwand für 244 € 140 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 140 x 90 cm Foto auf Leinwand für 267 € 140 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 140 x 95 cm Foto auf Leinwand für 277 € 140 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 150 x 50 cm Foto auf Leinwand für 185 € 150 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 150 x 60 cm Foto auf Leinwand für 209 € 150 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 150 x 70 cm Foto auf Leinwand für 232 € 150 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 150 x 75 cm Foto auf Leinwand für 244 € 150 x 75 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 150 x 80 cm Foto auf Leinwand für 255 € 150 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 150 x 90 cm Foto auf Leinwand für 281 € 150 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 150 x 95 cm Foto auf Leinwand für 294 € 150 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 160 x 50 cm Foto auf Leinwand für 192 € 160 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 160 x 60 cm Foto auf Leinwand für 218 € 160 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 160 x 70 cm Foto auf Leinwand für 244 € 160 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 160 x 80 cm Foto auf Leinwand für 269 € 160 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 160 x 90 cm Foto auf Leinwand für 295 € 160 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 160 x 95 cm Foto auf Leinwand für 308 € 160 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 170 x 50 cm Foto auf Leinwand für 200 € 170 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 170 x 60 cm Foto auf Leinwand für 228 € 170 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 170 x 70 cm Foto auf Leinwand für 255 € 170 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 170 x 80 cm Foto auf Leinwand für 281 € 170 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 170 x 85 cm Foto auf Leinwand für 295 € 170 x 85 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 170 x 90 cm Foto auf Leinwand für 308 € 170 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 170 x 95 cm Foto auf Leinwand für 323 € 170 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 180 x 50 cm Foto auf Leinwand für 208 € 180 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 180 x 60 cm Foto auf Leinwand für 239 € 180 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 180 x 70 cm Foto auf Leinwand für 267 € 180 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 180 x 80 cm Foto auf Leinwand für 294 € 180 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 180 x 90 cm Foto auf Leinwand für 319 € 180 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 180 x 95 cm Foto auf Leinwand für 338 € 180 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 190 x 50 cm Foto auf Leinwand für 217 € 190 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 190 x 60 cm Foto auf Leinwand für 248 € 190 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 190 x 70 cm Foto auf Leinwand für 278 € 190 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 190 x 80 cm Foto auf Leinwand für 306 € 190 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 190 x 90 cm Foto auf Leinwand für 338 € 190 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 190 x 95 cm Foto auf Leinwand für 352 € 190 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 200 x 50 cm Foto auf Leinwand für 224 € 200 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 200 x 60 cm Foto auf Leinwand für 256 € 200 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 200 x 70 cm Foto auf Leinwand für 288 € 200 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 200 x 80 cm Foto auf Leinwand für 319 € 200 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 200 x 90 cm Foto auf Leinwand für 352 € 200 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 200 x 95 cm Foto auf Leinwand für 370 € 200 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 20 x 20 cm Foto auf Leinwand für 20 € 20 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 210 x 50 cm Foto auf Leinwand für 355 € 210 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 210 x 60 cm Foto auf Leinwand für 396 € 210 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 210 x 70 cm Foto auf Leinwand für 433 € 210 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 210 x 80 cm Foto auf Leinwand für 473 € 210 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 210 x 90 cm Foto auf Leinwand für 511 € 210 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 210 x 95 cm Foto auf Leinwand für 532 € 210 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 220 x 50 cm Foto auf Leinwand für 365 € 220 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 220 x 60 cm Foto auf Leinwand für 406 € 220 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 220 x 70 cm Foto auf Leinwand für 447 € 220 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 220 x 80 cm Foto auf Leinwand für 487 € 220 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 220 x 90 cm Foto auf Leinwand für 528 € 220 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 220 x 95 cm Foto auf Leinwand für 550 € 220 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 230 x 50 cm Foto auf Leinwand für 374 € 230 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 230 x 60 cm Foto auf Leinwand für 416 € 230 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 230 x 70 cm Foto auf Leinwand für 459 € 230 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 230 x 80 cm Foto auf Leinwand für 502 € 230 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 230 x 90 cm Foto auf Leinwand für 544 € 230 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 230 x 95 cm Foto auf Leinwand für 566 € 230 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 240 x 50 cm Foto auf Leinwand für 383 € 240 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 240 x 60 cm Foto auf Leinwand für 428 € 240 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 240 x 70 cm Foto auf Leinwand für 473 € 240 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 240 x 80 cm Foto auf Leinwand für 519 € 240 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 240 x 90 cm Foto auf Leinwand für 564 € 240 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 240 x 95 cm Foto auf Leinwand für 583 € 240 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 24 x 20 cm Foto auf Leinwand für 21 € 24 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 24 x 24 cm Foto auf Leinwand für 22 € 24 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 250 x 50 cm Foto auf Leinwand für 393 € 250 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 250 x 60 cm Foto auf Leinwand für 440 € 250 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 250 x 70 cm Foto auf Leinwand für 486 € 250 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 250 x 80 cm Foto auf Leinwand für 532 € 250 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 250 x 90 cm Foto auf Leinwand für 579 € 250 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 250 x 95 cm Foto auf Leinwand für 601 € 250 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 260 x 50 cm Foto auf Leinwand für 402 € 260 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 260 x 60 cm Foto auf Leinwand für 451 € 260 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 260 x 65 cm Foto auf Leinwand für € 260 x 65 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 260 x 70 cm Foto auf Leinwand für 498 € 260 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 260 x 80 cm Foto auf Leinwand für 547 € 260 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 260 x 90 cm Foto auf Leinwand für 596 € 260 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 260 x 95 cm Foto auf Leinwand für 620 € 260 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 270 x 50 cm Foto auf Leinwand für 411 € 270 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 270 x 60 cm Foto auf Leinwand für 461 € 270 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 270 x 70 cm Foto auf Leinwand für 511 € 270 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 270 x 80 cm Foto auf Leinwand für 562 € 270 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 270 x 90 cm Foto auf Leinwand für 611 € 270 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 270 x 95 cm Foto auf Leinwand für 637 € 270 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 280 x 50 cm Foto auf Leinwand für 422 € 280 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 280 x 60 cm Foto auf Leinwand für 473 € 280 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 280 x 70 cm Foto auf Leinwand für 525 € 280 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 280 x 80 cm Foto auf Leinwand für 576 € 280 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 280 x 90 cm Foto auf Leinwand für 628 € 280 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 280 x 95 cm Foto auf Leinwand für 653 € 280 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 290 x 50 cm Foto auf Leinwand für 431 € 290 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 290 x 60 cm Foto auf Leinwand für 484 € 290 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 290 x 70 cm Foto auf Leinwand für 538 € 290 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 290 x 80 cm Foto auf Leinwand für 589 € 290 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 290 x 90 cm Foto auf Leinwand für 647 € 290 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 290 x 95 cm Foto auf Leinwand für 672 € 290 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 300 x 50 cm Foto auf Leinwand für 440 € 300 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 300 x 60 cm Foto auf Leinwand für 495 € 300 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 300 x 70 cm Foto auf Leinwand für 551 € 300 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 300 x 80 cm Foto auf Leinwand für 607 € 300 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 300 x 90 cm Foto auf Leinwand für 662 € 300 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 300 x 95 cm Foto auf Leinwand für 690 € 300 x 95 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 30 x 20 cm Foto auf Leinwand für 22 € 30 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 30 x 24 cm Foto auf Leinwand für 24 € 30 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 30 x 30 cm Foto auf Leinwand für 26 € 30 x 30 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 40 x 20 cm Foto auf Leinwand für 23 € 40 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 40 x 24 cm Foto auf Leinwand für 26 € 40 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 40 x 30 cm Foto auf Leinwand für 29 € 40 x 30 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 40 x 40 cm Foto auf Leinwand für 36 € 40 x 40 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 50 x 20 cm Foto auf Leinwand für 26 € 50 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 50 x 24 cm Foto auf Leinwand für 29 € 50 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 50 x 30 cm Foto auf Leinwand für 32 € 50 x 30 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 50 x 40 cm Foto auf Leinwand für 38 € 50 x 40 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 50 x 50 cm Foto auf Leinwand für 45 € 50 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 60 x 20 cm Foto auf Leinwand für 33 € 60 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 60 x 24 cm Foto auf Leinwand für 35 € 60 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 60 x 30 cm Foto auf Leinwand für 39 € 60 x 30 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 60 x 40 cm Foto auf Leinwand für 42 € 60 x 40 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 60 x 50 cm Foto auf Leinwand für 50 € 60 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 60 x 60 cm Foto auf Leinwand für 61 € 60 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 70 x 20 cm Foto auf Leinwand für 37 € 70 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 70 x 24 cm Foto auf Leinwand für 39 € 70 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 70 x 30 cm Foto auf Leinwand für 43 € 70 x 30 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 70 x 40 cm Foto auf Leinwand für 50 € 70 x 40 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 70 x 50 cm Foto auf Leinwand für 55 € 70 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 70 x 60 cm Foto auf Leinwand für 64 € 70 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 70 x 70 cm Foto auf Leinwand für 72 € 70 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 80 x 20 cm Foto auf Leinwand für 38 € 80 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 80 x 24 cm Foto auf Leinwand für 41 € 80 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 80 x 30 cm Foto auf Leinwand für 46 € 80 x 30 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 80 x 40 cm Foto auf Leinwand für 54 € 80 x 40 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 80 x 50 cm Foto auf Leinwand für 61 € 80 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 80 x 60 cm Foto auf Leinwand für 63 € 80 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 80 x 70 cm Foto auf Leinwand für 76 € 80 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 80 x 80 cm Foto auf Leinwand für 84 € 80 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 90 x 20 cm Foto auf Leinwand für 45 € 90 x 20 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 90 x 24 cm Foto auf Leinwand für 46 € 90 x 24 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 90 x 30 cm Foto auf Leinwand für 52 € 90 x 30 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 90 x 40 cm Foto auf Leinwand für 61 € 90 x 40 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 90 x 50 cm Foto auf Leinwand für 69 € 90 x 50 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 90 x 60 cm Foto auf Leinwand für 77 € 90 x 60 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 90 x 70 cm Foto auf Leinwand für 86 € 90 x 70 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 90 x 80 cm Foto auf Leinwand für 90 € 90 x 80 Fotoleinwand Preise vergleichen
 • 90 x 90 cm Foto auf Leinwand für 104 € 90 x 90 Fotoleinwand Preise vergleichen

Der Dienst leinwand-xxl.de gehört zu dem Art-Trade Unternehmen. Der Service wurde für „Spitzenqualität aus Deutschland“ ausgezeichnet und besitzt das Siegel „Safeshops Geprüft“.

Der Anbieter hat sich auf die Herstellung von Leinwänden spezialisiert und bietet keine weiteren Produkte an. Das Leinwand-Angebot ist aber dafür sehr umfangreich.

Der Service von leinwand-xxl.de verwendet bei der Herstellung der Leinwände ein neuartiges Druckverfahren mit pigmentierten HP Vivera Farben. Es werden speziell für die Kunstreproduktion konzipierte Druckmaschinen eingesetzt, um sicherzustellen, dass auch feine Schattierungen und kleinste Details nicht verloren gehen. Zudem wird bei jeder Leinwand nach dem Druck automatisch ein Glanzstabilisator aufgebracht, um die Bilder zu veredeln.

Aufgrund dieser hochwertigen Fertigung verspricht der Hersteller eine Haltbarkeit der Leinwände von über 100 Jahren selbst bei häufiger direkter Sonneneinstrahlung. Auf höchste Qualität setzt leinwand-xxl.de auch bei der Auswahl des Leinwandstoffes und verwendet ein optimales Leinengewebe, das sich besonders durch die Gleichmäßigkeit seiner Struktur und die hohe Faserstabilität von anderen Stoffen hervorhebt.

Das vom Nutzer hochgeladene Foto wird um den Rand des Holzkeilrahmens gedruckt. Nach dem Druck wird jedes einzelne Foto von Hand auf den Keilrahmen gespannt. Dabei werden nachträglich Spannkeile auf der Rückseite angebracht, wodurch die Leinwände ihre endgültige Stabilität erhalten. So kann der Kunde, wenn das Bild im Laufe der Zeit einmal an Festigkeit verlieren sollte, der Leinwand durch ein Nachdrücken der Spannkeile wieder neue Stabilität geben.

Bei dem Keilrahmen handelt es sich um echtes und unbehandeltes Naturholz. Denn die Gesundheit der Kunden steht für den Service weit oben. Daher werden für den Druck auch ausschließlich Lösungsmittelfreie Farben verwendet. Nutzer, die sich um die Haltbarkeit ihrer Leinwand Sorgen machen, können eine zusätzliche Veredelung ihres Bildes in Auftrag geben. Das schützt die Leinwand insbesondere vor dem Abblättern der Farbe bei unsachgemäßer Behandlung.

Die Leinwände sind in verschiedenen Formaten verfügbar. Es gibt das Standard- und das klassische Leinwandformat, das große und das extragroße Panorama-Format, das quadratische und das fast quadratische Format sowie das Breitbildformat. Zudem werden auch individuell bestimmbare Sonderformate angeboten. Für eine besonders interessante Bildwirkung besteht auch die Möglichkeit, eine mehrteilige Leinwand auszuwählen.

In diesem Fall wird das Foto über mehrere Leinwände verteilt, sodass sehr große Bildformate mit einer Kantenlänge von bis zu vier Metern möglich sind. In nur vier Schritten kann der Nutzer seine eigene Leinwand erstellen: Er lädt das Bild hoch, wählt ein Format aus, gibt seine Adressdaten ein und wählt eine Zahlungsart. Der Anbieter von leinwand-xxl.de verspricht eine Lieferzeit von sieben Werktagen.

Die Versandkosten sind angemessen und betragen für Leinwände 9,90€. Kunden können per PayPal oder per Banküberweisung bezahlen.

Auf den entsprechenden Bewertungsportalen wie ciao.de, meinungen.com oder testberichte.de gibt es bisher keine Kundenmeinungen über den Service von leinwand-xxl.de, allerdings finden sich auf der Seite des Anbieters selbst einige Kundenstimmen:

http://www.leinwand-xxl.de/testimonials.php

Dort schneidet leinwand-xxl.de überwiegend positiv ab. Die Kunden loben den leicht verständlichen Bestellvorgang, die Qualität und die Verarbeitung der Leinwände, die intensiven Farben und die schnelle Lieferung. Kritik wird lediglich an den etwas höheren Preisen sowie an dem zu umfangreichen Verpackungsmaterial geübt.

Das Unternehmen kann mithilfe der folgenden Daten kontaktiert werden:

Art-Trade
Waaggasse 4
83435 Bad Reichenhall
Deutschland

Service-Hotline: + 49 (0)821 347 378 83
E-Mail Adresse: info@art-trade.de
Jetzt zu leinwand-xxl.de